Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Κάθε ένας από εμάς έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με ζητήματα που μπορούν να δημιουργήσουν ζημιογόνες καταστάσεις για απαιτήσεις από τρίτους.

Το ασφαλιστικό γραφείο Γούναρη διαθέτει τα κατάλληλα ασφαλιστικά προγράμματα για την αντιμετώπιση κάθε απαίτησης τρίτου από θέματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητα και στους επαγγελματικούς χώρους.

Ενδεικτικά περιπτώσεις που αναφέρονται:

  • Από την λειτουργία κάθε επαγγελματικού χώρου
  • Ανέγερση οικοδομών και εκτέλεση έργων
  • Από εκδηλώσεις και διοργανώσεις
  • Από την καθημερινότητα του ιδιώτη

 

Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Οι πολλές επαγγελματικές ευθύνες και οι πολύπλοκοι παράμετροι της νομοθεσίας αγχώνουν όλους τους επαγγελματίες και δημιουργούν ανησυχίες οικονομικής και νομικής φύσης.

Παρέχεται κάλυψη σε περιπτώσεις διεκδικήσεων και αποζημιώσεων που  προκύπτουν από λάθη ή παραλήψεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ιατρών
  • Φαρμακοποιών
  • Δικηγόρων
  • Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
  • Λογιστών
  • Λοιπών επαγγελμάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και καλύψτε απόλυτα τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!