Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι πλέον μία αναγκαιότητα για τη χώρα μας.

Γνωρίζοντας τα σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά κεφάλαια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το ασφαλιστικό γραφείο Γούναρη λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους προς αυτά όπως τα φυσικά φαινόμενα και προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα για την διαφύλαξή τους.

Μερικές από τις παροχές για ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων:

  • Φωτιά
  • Πλημμύρα και Φυσικά Φαινόμενα
  • Κλοπή
  • Κακόβουλες Βλάβες
  • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων
  • Σεισμός
  • Αστική Ευθύνη Εργοδότη
  • Κατά Παντός Κινδύνου

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και προστατέψτε την αξία των φωτοβολταϊκων συστημάτων!