Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου

Για την κατασκευή κάθε οικοδομικού έργου πρέπει να εξασφαλιστεί η ακεραιότητά του.

Είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως κατασκευαστής μπορείτε να ασφαλίσετε οικοδομικά έργα όπως κατοικίες, καταστήματα, εργοστάσια και εργοτάξια ώστε να είστε σίγουρος για την προφύλαξη τους από κάθε υλική ζημία.

Κάλυψη από οποιαδήποτε απρόβλεπτη απώλεια η ζημιά:

  • Τεχνικών Έργων
  • Μηχανολογικού εξοπλισμού εργοστασίων
  • Σιδηρών κατασκευών κατά την συναρμολόγηση, ανέγερση και εγκατάσταση
  • Μηχανημάτων έργων εργοταξίου

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου!