Δίωξη αγριόχοιρων και υβριδίων αυτού, καθώς και μη δεσποζόμενων χοίρων σε δασικού χαρακτήρα περιοχές και σε αγροτικές και λοιπές εκτάσεις, σε όλη την επικράτεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/100124/3310/2022 ΦΕΚ 5228/Β/10-10-2022.

Διαβάστε το ΦΕΚ και δείτε περισσότερα εδώ.